Motor na akumulator za decu GT01 Crveni

(Slika  od 3)